చర్చ:సావిత్రిబాయి ఫూలే

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
సావిత్రిబాయి ఫూలే వ్యాసానికి సంబంధించిన ఒక విషయాన్ని తెలుగు వికీపీడియా మొదటి పేజీ లోని మీకు తెలుసా? శీర్షికలో, 2016 సంవత్సరం, 04 వ వారంలో ప్రదర్శించారు.
వికీపీడియా
వికీపీడియా


సావిత్రిబాయి ఫూలే వ్యాసాన్ని తెలుగు వికీపీడియా మొదటి పేజీ లోని ఈ వారపు వ్యాసం శీర్షికలో 2020 సంవత్సరం, 1 వ వారంలో ప్రదర్శించారు.

పరిచయ పేజీ * సంవత్సర జాబితా * ప్రధాన (ప్రస్తుత సంవత్సరం) పేజీ

Wikipedia
Wikipedia