ఛాతి ఎత్తు వద్ద వ్యాసం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
వృక్ష కొలత పట్టిక కొరకు తీసుకొనే కొలతలలో ఛాతి ఎత్తు వద్ద అడ్డుకొలత (డి.బి.హెచ్) చాలా సాధారణమైనది మరియ ప్రముఖమైనది.

ఛాతి ఎత్తు వద్ద అడ్డుకొలత ను ఇంగ్లీషులో Diameter at breast height, or DBH అంటారు. నిటారుగా ఉన్న చెట్టు యొక్క మాను లేక అడుగుమాను ను కొలచి దాని అడ్డుకొలతను తెలియజేయడంలో ఇది ఒక ప్రామాణిక పద్ధతి. వృక్ష కొలత పట్టిక కొరకు తీసుకొనే కొలతలలో ఈ ఛాతి ఎత్తు వద్ద అడ్డుకొలత (డి.బి.హెచ్) చాలా సాధారణమైనది మరియ ప్రముఖమైనది.


ఛాతి ఎత్తు వద్ద[మార్చు]

ఒక మనిషి చక్కగా నిలబడి అతని ఛాతి ఎత్తు వద్ద, చెట్టు యొక్క చుట్టుకొలత లేక అడ్డుకొలతను కొలుస్తాడు. ఈ విధంగా చెట్టును కొలవడాన్ని ఛాతి ఎత్తు వద్ద అంటారు.