మీటరు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
మెట్రిక్ సీల్

మీటర్ (ఫ్రెంచ్ మెత్ర్ నుంచి, గ్రీకు నామము μέτρον నుండి) అనేది ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్స్ యూనిట్స్ (SI) లో పొడవును కొలిచే యూనిట్. SI యూనిట్ చిహ్నం m. మీటర్ అంటే 1/299792458 సెకెనులో శూన్యంలో కాంతి ప్రయాణించే దూరంగా నిర్వచించారు.

ఇతర దూరమానాలతో పోలిక

[మార్చు]
మెరిక్ వ్యవస్థ
SI యేతర

యూనిట్లలో ్

SI యేతర యూనిట్లు -
మెట్రిక్ యూనిట్లలో
1 metre 10−4 mil                1 Norwegian/Swedish mil 104 మీటర్లు           
1 మీటరు 39.37 అంగుళాలు                1 అంగుళం 0.0254 మీటర్లు           
1 సెంటీమీటరు 0.3937 అంగుళం   1 అంగుళం 2.54 సెంటీమీటర్లు  
1 మిల్లీమీటరు 0.03937 అంగుళం   1 అంగుళం 25.4 మిల్లీమీటర్లు  
1 మీటరు 1×1010 Ångström   1 Ångström 1×10-10 మీటరు  
1 నానోమీటరు 10 Ångström   1 Ångström 100 పైకోమీటర్లు  

పై పట్టికలో "అంగుళం" అంటే "అంతర్జాతీయ అంగుళం".


"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=మీటరు&oldid=3919822" నుండి వెలికితీశారు