కిలోమీటరు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఫ్రెంచ్ రైల్వేలలో కిలోమీటరు గమనిక

కిలోమీటరు (Kilometer:గుర్తు km) అనేది 1000 మీటర్ల పొడుగుకి సమానం. ఇది మెట్రిక్ పద్ధతిలో దూరాన్ని కొలవడానికి వాడే కొలమానం.

 • మొదట్లో, అనగా సా. శ. 1793 లో, మీటరు అంటే భూమి ఉత్తర ధ్రువం నుండి భూమధ్యరేఖ్హ వరకు ఉన్న దూరంలో పది మిలియనవ వంతు అని అనుకునేవారు.
 • తరువాత, సా. శ. 1799లో, పేరిస్ లో దాచిన ఒక ప్లేటినం-ఇరిడియం కడ్డీ పొడుగుని మీటరుకి ప్రమాణంగా వాడేవారు.
 • తరువాత, సా. శ. 1960లో, క్రిప్టాన్-86 వెలువరించే కాంతి యొక్క తరంగపు పొడుగుతో ముడి పెట్టారు
 • ఇప్పుడు, సా. శ. 1983 నుండి, మీటరు అంటే 1/299 792 458 సెకండు కాల వ్యవధిలో కాంతి శూన్యంలో ప్రయాణించే దూరం అని స్థిరపరచేరు.

ఇతర దూరమానాలతో పోలిక

[మార్చు]

ఈ క్రింది దూరాలు 1 కిలోమీటరుకు సమానం:

1 kilometre 1000 మీటర్లు
3281 అడుగులు
1094 గజాలు
0.621 మైళ్లు
0.540 నాటికల్ మైళ్లు
6.68×10−9 astronomical units[1]
1.06×10−13 కాంతి సంవత్సరాలు లేదా జ్యోతిర్వర్షాలు[2]
3.24×10−14 పార్సెక్లు
 • (1 మీటరు = 0.001 కిలోమీటర్లు)
 • (1 మైలు = 1.609344 కిలోమీటర్లు)
  • సూత్రం: "కిలోమీటర్లని 5 తో గుణించి, 8 తో భాగిస్తే మైళ్లు వస్తాయి"
 • (1 అంతర్జాతీయ గజం = 0.0009144 కిలోమీటర్లు)
 • (1 అడుగు = 0.0003048 కిలోమీటర్లు)

కొన్ని ముఖ్యమైన కొలతలు (కిలోమీటర్లలో)

[మార్చు]
 • భూమద్యరేఖ దగ్గర భూమి వ్యాసం = 2 x 3,963 miles (2 x 6,378 kilometers)
 • భూమి నుండి సూర్యుడి వరకు సగటు దూరం = 92,955,807 miles (149,597,870 km)
 • సూర్యుడి సగటు వ్యాసం = 2 x 432,450 miles (2 x 696,000 kilometers)

ఇవి కూడా చూడండి

[మార్చు]

మూలాలు

[మార్చు]
 1. One astronomical unit is currently accepted to be equal to 149597870691±30 మీ..
 2. A light-year is equal to 9.4607304725808×1012 కి.మీ. the distance light travels through vacuum in one year (365.25 days).

బయటి లింకులు

[మార్చు]