జడత్వ ద్రవ్యరాశి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

జడత్వ ద్రవ్యరాశి[మార్చు]

న్యూటన్ రెండో గమనసూత్రం నుంచి F=ma సమీకరణం కనుకొన్నారు.అంచేత m=F/a అవుతుంది. అంటే ఒక వస్తువు ద్రవ్యరాశి,వస్తువుపై ప్రయొగించిన బలాన్ని దానివల్ల బలదిశలో కలిగే త్వరణంచే భాగిస్తే వస్తుంది.ఇలాగ వస్తువులోని ద్రవ్యరాశిని లెక్కగడితే వచ్చే విలువ, వస్తువు జడత్వ ద్రవ్యరాశి అంటారు.

ఏదో ఒక త్వరణంతో పోయేందుకు పఒక వస్తువు మీద F బలం ఉపయోగించినారనుకోండి.అదే త్వరణంతో పోయేందూకు మరొక వస్తువుపై 2 F బలం ప్రయోగించారనుకోండి.అప్పుడు మొదటి వస్తువు ద్రవ్యరాశి m అయితే రెండోదాని ద్రవ్యరాశి 2m (మొదటి దానికన్న రెండింతలు) అవుతుంది.ఇలా లెక్కించిన ద్రవ్యరాశిని "జడత్వ ద్రవ్యరాశి" అంటారు.

జడత్వ ద్రవ్యరాశి

ఇవి కూడా చూడండి[మార్చు]

1. న్యూటన్

2. ద్రవ్యరాశి

3. త్వరణం

మూలాలు[మార్చు]

  • ఇంటర్మీడియట్ పాఠ్యపుస్తకం.