జాణవులే నెరజాణవులే

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఈ పాటని ఆదిత్య 369 చిత్రం కోసం వేటూరి సుందరరామమూర్తి రచించారు. సంగీతం ఇళయరాజా. పాడినది ఎస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం,జిక్కి, ఎస్.పి.శైలజ

<poem>

జాణవులే నెరజాణవులే వరవీణవులే కిలికించి తాలలో జాణవులే మృదుపాణివిలే మధుసంతకాలలో కన్నులలో సరసపు వెన్నెలలే సన్నలలో గుసగుస తెమ్మెరలే మోవిగని మొగ్గగని మోజుపడిన వేళలో ||

మోమటుదాచి మురిపెము పెంచే లాహిరిలో మూగవుగానే మురళిని ఊదే వైఖరిలో చెలి వొంపులలో హంపికళ ఊగే ఉయ్యాల చెలి పై యెదలో తుంగ అలా పొంగే ఈవేళ మరియాదకు విరిపనుపు సవరించవేమిరా ||

చీకటి కోపం చెలిమికి లాభం కౌగిలిలో వెన్నెల తాపం వయసుకు ప్రాణం ఈ చలిలో చెలి నారతిలా హారతిలా నవ్వాలీవేళ తొలి సోయగమే ఓ సగము ఇవ్వాలీవేళ పరువానికి పగవానికి ఒక న్యాయమింక సాగునా ||