జీరంగి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

జీరంగి ఇది ఒక రెక్కలున్న పెద్ద కీటకము. అడవులలో చెట్ల కొమ్మలను అంటి పెట్టుకొని, తమ రెక్కలతో "గీ" అనే పెద్ద చప్పుడు కొన్ని గంటల పాటు చేస్తుంటాయి. ఇది చెట్టు కొమ్మను అంటి పెట్టుకుని ఉన్నప్పుడు ఆ చెట్టు కొమ్మ రంగులో వుండి అంత సులభంగా మన కంటికి కనబడదు. శబ్ధాన్ని బట్టి దాన్ని చూద్దామన్నా. అది ఉన్న చోటు నుండే శబ్దం చేస్తున్నా మన చెవులకు ఆ శబ్దం మరొక చోట నుండి వస్తునట్లు వినిపిస్తుంది. ఇది వీటి ప్రత్యేకత. గంటల తరబడి ఏక ధాటిగా శబ్ధము చేయు కీటక ఇది. దీని శబ్ధము దాని నోటి నుండి కాక, తన రెక్కలను ఆడించడము ద్వారా చేస్తుంది.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=జీరంగి&oldid=1869707" నుండి వెలికితీశారు