జీవన నైపుణ్యం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

జీవితాన్ని చక్కని కార్యక్రమతతో మరియు సమర్థవంతంగా జీవించుటకై అంతర్గత నైపుణ్యాన్ని [1]అభివృద్ధిపరచే నిరంతర మరియు తగినట్టి ప్రయత్నమే జీవన నైపుణ్యం LIFE SKILLS.

ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) ఇందుకోసం క్రింది విధమైన పది జీవన నైపుణ్యాలను జారీ చేసింది.[2]
1. స్వీయ జాగృతి (Self-awareness) : తన యొక్క సామర్థ్యం , పరిమితులు, ఇష్టాయిష్టాలు, ఆకాంక్షలు గుర్తించే నైపుణ్యం.
2. సమానుభూతి (Empathy) : ఇతరుల పాత్రలో ప్రవేశించి ఆలోచించే నైపుణ్యం,
3. సమస్యా పరిష్కారం (Problem Solving) : అందుబాటులోనున్న ప్రత్యామ్న్యా యాల నుండి యోగ్యమైన మరియు శ్రేష్ఠమైన ప్రత్యామ్న్యాయాన్ని ఎంచుకొనే నైపుణ్యం,
4. నిర్ణయం తీసుకొనుట (Decision Making) : సమస్యను సాధించే ప్రక్రియలో అనేక ప్రత్యామ్న్యాయాలను వెదికి అందులోనుండి సరియైన పర్యాయాన్ని స్వీకరించే నైపుణ్యం.
5. ప్రతిభా పూర్వక భావ వ్యక్తీకరణ (Effective communication) : తన ఆలోచనలను మౌఖికంగాగాని చేతల ద్వారా గాని ప్రభావవంతంగా వ్యక్త పరిచే నైపుణ్యం.
6. విమర్శనాత్మక ఆలోచన (Critical thinking) : అందుబాటులోని సమాచారాన్ని విశ్లేషించే మరియు గుణదోషాలను స్థూలంగా పరిక్షించే నైపుణ్యం.
7. సృజనాత్మక ఆలోచన (Creative thinking) : సాంప్రదాయకమైన మరియు పునారావృత్తమయ్యే పద్ధతులకంటే భిన్నంగా, అభినవ పద్ధతుల్లో ఏదేని సమస్య లేదా పరిస్థితిని గూర్చి ఆలోచించే నైపుణ్యం.
8. పరస్పర వ్యక్తిగత సంబంధాలు (Interpersonal relation) : నిత్య జీవితంలో ఎల్లప్పుడు తన సహవాసంలో ఉండే వారితో గల సబంధాలను గుర్తించి ఆత్మీయ మరియు స్నేహపూర్వక సంబంధాలను కొనసాగించే నైపుణ్యం.
9. భావ నియంత్రణ (Coping with emotions) : తన మరియు పరులభావనలు, అలాగే వాటివలన ఏర్పడే పరిణామాలు గుర్తించి, వాటిని నియంత్రించే నైపుణ్యం.
10. ఒత్తిడి నియంత్రణ (Coping with stress) : ఒత్తిడి కలిగించే కారణాలను వెదకి వాటివలన ఏర్పడే శారీరక మరియు మానసిక పరిణామాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని అదుపు చేసే నైపుణ్యం.

  1. https://nutspace.in/10-core-life-skills/
  2. https://www.who.int/mental_health/media/en/30.pdf?ua=1