డిగ్రీ (కోణం)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
కోణాన్ని డిగ్రీలలో కొలచేందుకు ఉపయోగించే ప్రొట్రాక్టర్

డిగ్రీ అనేది సాధారణంగా సమతల కోణాలను కొలవడానికి ఉపయోగిస్తారు, ఒక బిందువు చుట్టూ పూర్తి భ్రమణాన్ని 360 డిగ్రీలుగా నిర్వచిస్తారు. డిగ్రీ అనేది ° ( డిగ్రీ చిహ్నం ) ద్వారా సూచించబడుతుంది, డిగ్రీ గుర్తు (°) సాధారణంగా విలువను డిగ్రీలలో కొలవబడుతుందని సూచించడానికి ఉపయోగిస్తారు.[1] ఉదాహరణకు, ప్రోట్రాక్టర్‌తో కోణాన్ని కొలుస్తూ, అది 30 డిగ్రీలుగా నిర్ణయించినట్లయితే, దానిని 30°గా వ్రాస్తారు.

జ్యామితి, త్రికోణమితిలో, డిగ్రీ అనేది కోణాల కొలత యూనిట్. ఒక డిగ్రీ పూర్తి భ్రమణంలో 1/360వ వంతుగా నిర్వచించబడింది, దీనిని వృత్తం అని కూడా అంటారు. కాబట్టి పూర్తి వృత్తం 360 డిగ్రీలు కలిగి ఉంటుంది.

ప్రొట్రాక్టర్ లేదా ఇతర కొలిచే పరికరాన్ని ఉపయోగించి కోణాన్ని డిగ్రీలలో కొలవవచ్చు. కోణాలను వాటి పరిమాణం, ఇతర కోణాల సంబంధం ఆధారంగా వర్గీకరించవచ్చు.

ఉదాహరణకు లఘుకోణం అనేది 90° ల కన్నా తక్కువ ఉంటుంది. లంబకోణం లేదా సమకోణం అనేది 90° లకు సమానంగా ఉంటుంది. గురుకోణం అనేది 90° ల కన్నా ఎక్కువగా, 180° ల కన్నా తక్కువగా ఉండే ఒక కోణం. ఋజుకోణం లేదా సరళకోణం (ఋజురేఖ లేదా సరళరేఖ) అనేది 180° లకు సమానంగా ఉండే ఒక కోణం. పరావర్తనకోణం లేదా బృహత్కోణం లేదా రిఫ్లెక్స్ కోణం అనేది 180° ల కన్నా ఎక్కువగా, 360° ల కన్నా తక్కువగా ఉండే ఒక కోణం.

కోణాలు, భ్రమణాలను కొలవడానికి గణితం, భౌతిక శాస్త్రం, ఇంజనీరింగ్, ఖగోళ శాస్త్రంతో సహా అనేక రంగాలలో డిగ్రీలు సాధారణంగా ఉపయోగించబడతాయి. అయినప్పటికీ, కంప్యూటర్ సైన్స్, గ్రాఫిక్స్ వంటి కొన్ని రంగాలలో, రేడియన్‌లను తరచుగా కోణాలను కొలవడానికి ప్రత్యామ్నాయ యూనిట్‌గా ఉపయోగిస్తారు.

వివిధ రకాల కోణాల యొక్క చిత్రమాలిక

[మార్చు]
లంబకోణం (Right angle).
పరావర్తనకోణం (Reflex angle).
లఘుకోణం (Acute Angle) (a), గురుకోణం (obtuse Angle) (b), ఋజుకోణం (straight Angle) (c).

ఇవి కూడా చూడండి

[మార్చు]

మూలాలు

[మార్చు]
  1. Weisstein, Eric W. "Degree". mathworld.wolfram.com (in ఇంగ్లీష్). Retrieved 2020-08-31.