తమ్ముడు (అయోమయ నివృత్తి)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

తమ్ముడు ఇద్దరు లేక ఎక్కువమంది గల కుటుంబములోని సంతానంలో (అన్నాతమ్ముల్లు, అక్కాతమ్ముల్లు) వయసులో చిన్నవాడైన పురుషుడు.

తమ్ముడు పేరుతో విడుదలైన తెలుగు సినిమాలు: