తామ్ర ధ్వజుడు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
అశ్వమేధ యాగ సందర్భంగా తామ్రధ్వజునితో పోరాడుతున్న అర్జునుడు-రాజ్మానామా నుండి ఒక దృశ్యం

తామ్ర ధ్వజుడు మయూరధ్వజుని కుమారుడు. పాండవుల యాగాశ్వమును బంధించి యుద్ధంలో నకుల సహదేవ భీమార్జునుల్ని ఓడించిన వీరుడు.