తులసీ దళములచే సంతోషముగా పూజింతు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Tyagaraja.jpg
త్యాగరాజు

తులసీ దళములచే సంతోషముగా పూజింతు కర్ణాటక సంగీత వాగ్గేయకారుడైన త్యాగరాజ స్వామి వారు రచించిన కీర్తన. ఇది సాధారణంగా మాయామాళవగౌళ రాగము లో పాడబడుతుంది.

సాహిత్యం

[మార్చు]

తులసి దలములచే సంతోషముగా పూజింతు
తులసి దలములచే సంతోషముగా పూజింతు
లుమారు చిరకాలము... అ.
పలుమారు చిరకాలము పరమాత్ముని పాదములను
పలుమారు చిరకాలము పరమాత్ముని పాదములను
తులసి దలములచే సంతోషముగా పూజింతు
తులసి దలములచే సంతోషముగా పూజింతు
నరసీరుహ పున్నాగ చంపక పాగాటల కురవక
నరసీరుహ పున్నాగ చంపక పాగాటల కురవక
కరవీర మల్లిక సుగంధరాజ సుమముల్
కరవీర మల్లిక సుగంధరాజ సుమముల్
ధరణివియొక పర్యాయము ధర్మాత్ముని...
ధరణివియొక పర్యాయము ధర్మాత్ముని
సాకేతపుర వాసుని శ్రీరాముని.
సాకేతపుర వాసుని శ్రీరాముని వర త్యాగరాజనుతుని
తులసి దలములచే సంతోషముగా పూజింతు
తులసి దలములచే సంతోషముగా పూజింతు
సంతోషముగా పూజింతు
సంతోషముగా పూజింతు.

ప్రాచుర్యం

[మార్చు]

మూలాలు

[మార్చు]