తెలుగు జాలపత్రికల జాబితా

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

తెలుగులో అంతర్జాలం ప్రారంభమైననాటి నుంచి పలు జాలపత్రికలు ప్రారంభమయ్యాయి. అంతర్జాలంలో వెలువడుతున్న తెలుగు జాలపత్రికల జాబితా ఇది:

పత్రిక పేరు సంపాదకులు విషయం కాలం లింకు
ఈమాట మాధవ్ మాచవరం, పాణిని శంఖవరం తెలుగు సాహిత్యం, పరిశోధనాంశాలు ద్వైమాసిక పత్రిక http://eemaata.com/
పుస్తకం.నెట్ సౌమ్య, పూర్ణిమ పుస్తకాలు, సాహిత్యం కాల పరిమితి లేదు pustakam.net
భక్తిపుష్పం యిమ్మడిశెట్టి కోటేశ్వరరావు ఆధ్యాత్మికత మాసపత్రిక https://web.archive.org/web/20160304201149/http://www.bhakthipushpam.com/
కినిగె పత్రిక మెహెర్ పుస్తకాలు, సాహిత్యం మాసపత్రిక https://web.archive.org/web/20150208092745/http://patrika.kinige.com/
సారంగ సాహిత్య వారపత్రిక ఆఫ్సర్, కల్పనా రెంటాల, రాజ్ కారంచేడు సాహిత్యం వారపత్రిక http://magazine.saarangabooks.com/
గడి పాఠ్యం గడి పాఠ్యం గడి పాఠ్యం గడి పాఠ్యం గడి పాఠ్యం
గడి పాఠ్యం గడి పాఠ్యం గడి పాఠ్యం గడి పాఠ్యం గడి పాఠ్యం
గడి పాఠ్యం గడి పాఠ్యం గడి పాఠ్యం గడి పాఠ్యం గడి పాఠ్యం
గడి పాఠ్యం గడి పాఠ్యం గడి పాఠ్యం గడి పాఠ్యం గడి పాఠ్యం
గడి పాఠ్యం గడి పాఠ్యం గడి పాఠ్యం గడి పాఠ్యం గడి పాఠ్యం
గడి పాఠ్యం గడి పాఠ్యం గడి పాఠ్యం గడి పాఠ్యం గడి పాఠ్యం
గడి పాఠ్యం గడి పాఠ్యం గడి పాఠ్యం గడి పాఠ్యం గడి పాఠ్యం
గడి పాఠ్యం గడి పాఠ్యం గడి పాఠ్యం గడి పాఠ్యం గడి పాఠ్యం
గడి పాఠ్యం గడి పాఠ్యం గడి పాఠ్యం గడి పాఠ్యం గడి పాఠ్యం