తెల్లాకుల వెంకటేశ్వర గుప్త

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

విద్యా దాన కర్ణ తెల్లాకుల వెంకటేశ్వర గుప్త హరికథా భాగవతార్1912 లో నెల్లూరు జిల్లాలో జన్మించాడు.తెనాలిలో స్థిరపడి కొన్ని వందలమందికి కులమత బేధం లేకుండా వసతి భోజనం కల్పించి తన ఇంట్లోనే హరికథ నేర్పించాడు.


వీరగంధం వెంకట సుబ్బారావు ఇతని శిష్యుడు.