తోటకూర వెంకటేశ్వర్లు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

హేతువాది. ప్రకాశం జిల్లా సంతరావూరు వాస్థవ్యులు. విజయవాడ వలస వచ్చారు. ఎ.టి.కోవూర్ పర్యటన స్పూర్తితో 1976 లోచార్వాక మాసపత్రిక స్థాపించారు. బాంకు ఉద్యోగంతో పాటు తన సర్వస్వమూ హేతువాద ఉద్యమానికి త్యాగం చేసి చార్వాక పత్రిక నడిపారు. ఆంధ్రరాష్ట్రంలో నలుమూలలకు ఈ పత్రిక చొచ్చుకు వెళ్ళింది.