దేవకీనందన శతకము

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
దేవకీనందన శతకము
కవి పేరువెన్నెలకంటి జన్నయ్య
మొదటి ప్రచురణ తేదీ1450
దేశంభారతదేశం
భాషతెలుగు
మకుటంకృష్ణా దేవకీనందనా!
విషయము(లు)భక్తి
పద్యం/గద్యంపద్యం
ఛందస్సుశార్దూల మత్తేభములు
ప్రచురణ కర్తగద్వాల మహారాణి
ప్రచురణ తేదీ1929బ్
మొత్తం పద్యముల సంఖ్య108

ఈ శతకములో కృష్ణా దేవకీనందనా అనే మకుటముతో 108 పద్యాలు ఉన్నాయి[1]. నామమాత్రము విశిష్టమై మఱుగున పడి ఉన్న ఈ శతకాన్ని గద్వాల సంస్థానములోని పుస్తక భాండాగారములో తాళపత్ర లిఖితమై ఉండుట చూచి గద్వాల మహారాణి ముద్రింపించి ప్రకటించింది. ఈ శతకము ద్రాక్షాపాకములో, వైదర్భీరీతిలో, పండిత పామరుల హృదయంగమంగా ఉంది.

కొన్ని పద్యాలు[మార్చు]

శా|| పాత్రాపాత్రవివేకముల్ సమసె పాపం బెచ్చెఁబుణ్యంబులే
     మిత్రఘ్నత్వము కల్లలాడుటలు స్వామిద్రోహమున్ కొండెమున్
     ధాత్రిం బూజ్యములయ్యె సాధువుల చందంబెట్లు రక్షించెదో
     సత్రాజిచిత్తనయామనోరమణకృష్ణా, దేవకీనందనా!

శా|| అందెల్ చిన్ని పసిండి గజ్జెలును మ్రోయన్ మేఖలా ఘంటికల్
    క్రందై తోఁపఁగ రావిరేకు నుదుటన్ గన్పింప గోపాంగనా
    నందంబొందఁగ వెన్నముద్దలకునై వర్తించు నీ బాల్యపున్
    చందంబాది విజుల్ నుతింపఁదగుఁగృష్ణా, దేవకీనందనా!

శా|| నీడల్ దేరెడు చెక్కుటద్దములతో నిద్దంపునెమ్మోముతో
     కూడీకూడని చిప్పకూఁకటులతో గోపార్భక శ్రేణితో
     వ్రీడాశూన్య కటేరమండలముతో వ్రేపల్లెలో నీవు నాఁ
     డాడేశైశవమూర్తినేఁ దలఁతుఁగృష్ణా, దేవకీనందనా!

మ|| అమరుల్ పద్మజువ్రాఁత దాఁట రెవఁడొక్కబ్దంబు పెడయ్యె దు
     ర్దమదోర్దండ పటు ప్రతాపనిజసంరంభామరానిక వి
     క్రమ దుర్వారగజాసుర ప్రళయమింకం జేసిన ట్టీశ్వరున్
     సమరక్షోణిజయించు నర్జునుఁడు కృష్ణా, దేవకీనందనా!
 

మూలాలు[మార్చు]

  1. [1] Archived 2016-03-05 at the Wayback Machine భారతి మాసపత్రిక ఫిబ్రవరి 1930 సంచికలో బులుసు నరసింహశాస్త్రి సమీక్ష