దోమ (అయోమయ నివృత్తి)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

దోమ ఒక చిన్న కీటకము. దోమ అనే పేరు ఈ క్రింది వాటిని కూడా సూచిస్తుంది: