నామనక్షత్రము

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఏ నక్షత్రమో జ్యోతిష ఫలితాలకొరకు సాధారణంగా నక్షత్రాలను పరిశీలుస్తుంటా.. ఎవరిది ఏ నక్షత్రము. ఏ రాసి అని అడుగు తుంటారు. ఎవరిది ఏ నక్షత్రమో తెలుసుకోడానికి రెండు పద్ధతులున్నాయి. 1. జన్మ నక్షత్రము. 2. నామ నక్షత్రము. జన్మ నక్షత్రం అనగా పుట్టిన సమయాన్ని బట్టి నక్షత్రాన్ని తెలుసుకోవడము. పేరును బట్టి నక్షత్రాన్ని తెలుసుకోవడము. రెండింటిలో ఏది ప్రధానము అనే విషయానికొస్తే రెండు ప్రధానమే. రెండిటికి వేర్వేరు ప్రయోజనాలున్నాయి. ఈ క్రింది శ్లోకాన్ని గమనించండి.

శ్లోకము

దేశజ్వరే గ్రామ గృహ ప్రవేశే, సేవాను, యుడ్డె, వ్వవహార, కారయే ద్యూతేషు, దానేషుచ నామ రాశిః యాత్రా వివాహ దిషు జన్మ రాశిః||

అనగా దేశ సంభందమైన, అనారోగ్య విషయం, గ్రామ ప్రవేశము, గృహ ప్రవేశము, యుద్ధ ప్రారంభానికి మొదలగు విషయాలకు నామ నక్షత్రాన్ని, యాత్రలకు వెళ్ళేటప్పుడు, వివాహము మొదలగు విషయములలో జన్మ నక్షత్రాన్ని చూడాలని పై శ్లోకంలో నిర్దేశించారు.

నామ నక్షత్రం తెలుసుకునే పద్ధతి

(ఈ క్రింద కనపరచిన పట్టికలోని వ్యక్తి పేరు యొక్క మొదటి అక్షరాన్ని అనుసరించి వారిది ఏ నక్షత్రమో, ఏ రాసో తెలుసుకోవచ్చును.)

 1. ఆశ్వని: చూ/చే/చో/ లా
 2. భరణి: లీ/లూ/లే/లో
 3. కృత్తిక: /ఆ

పైన కనబరచిన అక్షరాలకు మేష రాసి.

 1. కృత్తిక: ఈ/ఊ/ ఏ
 2. రోహిణి: ఈ/వా/వీ/వూ
 3. మృగశిర: వే/వో

ఈ మూడింటికి వృషభ రాసి

 1. మృగశిర కా/కీ,
 2. ఆరుద్ర కూ/ ఖం/ జ/ ఛా
 3. పునర్వసు: కే/కో/ హ

ఈ మూడింటికి మిధున రాసి.

 1. పునర్వసు: / హీ/
 2. పుష్యమి: హు/హే/హో/డా
 3. ఆశ్లేష: డీ/డూ/డే/డో

వీటికి కర్కాటక రాసి.

 1. మఖ: /మా, / మి, / మూ, /మే
 2. పూర్వ ఫల్గుణి: మో, /టా/ టీ, / టూ
 3. ఉత్తర ఫల్గుణి: / టే/

ఈ మూడింటికి సింహ రాసి

 1. ఉత్తర ఫల్గుణి: /టో, / పా, /పీ,
 2. హస్త: /వూ, /షం, /ణా, / ఢా
 3. చిత్త: /పే/పో

ఈ మూడింటిలోని అక్షరలకు కన్యారాశి.

 1. చిత్త: /రా/రి
 2. స్వాతి: /రూ, / రే, / రో
 3. విశాఖ: /తీ, /తూ, /తే

వీటికి తులా రాశి.

 1. విషాఖ: /తో, /
 2. అనూరాధ: /నా, /నీ, /నూ, /నే
 3. జేష్ట, /నో, /యా, /యీ, /యూ

వీటికి వృశ్చిక రాసి:

 1. మూల: /యే, /యో, /బా, / బీ
 2. పూర్వాషాడ: /బూ, / ధా, /భా, /ఢా
 3. ఉత్తరాషాడ: /బే

వీటికి ధనస్సు రాసి

 1. ఉత్తరాషాడ: /బో, / జా, / జీ,
 2. శ్రవణం: /జూ, /జే, జో/, ఖా,
 3. ధనిష్ట: /గా, / గీ

వీటికి: మఖర రాసి.

 1. ధనిష్ట: /గూ, /గే,
 2. శతభిషం: / గో, /సా, / సీ, /సూ
 3. పూర్వాభద్ర: / సే, /సో, / దా

వీటికి కుంభ రాసి

 1. పూర్వా బాధ్ర: /దీ,
 2. ఉత్తరా బాధ్ర: /సే, / సో, /ధా
 3. రేవతి: /దే, /దో, /చా, /చీ

వీటికి మీన రాసి