నియంత (అయోమయ నివృత్తి)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
  • నియంత : నియంత అనగా సంపూర్ణ అధికారంతో చలాయించే పాలకుడు
  • నియంత (సినిమా) : 1991 లో తెలుగు సినిమా
  • నియంతృత్వం : నియంతృత్వం (Dictatorship) అంటే ఏ ఒక్కరో రాజ్యం మీద సర్వాధికారాలు కలిగి ఉండటం