నెట్‌వర్క్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

"నెట్‌వర్క్" అఫ్ నెట్‌వర్క్ ఆనెనీది ఇంటర్ నెట్‌ ఆని అంటారు.

Bounce-DSN-MTA-names.png

ఇంటర్ నెట్‌ ప్రోటోకాల్స్[మార్చు]

IPV4/IPV6------>(ఇంటర్ నెట్‌ ప్రోటోకాల్ వెర్సిఒన్ 4/ఇంటర్ నెట్‌ ప్రోటోకాల్ వెర్సిఒన్ 6)

SMTP---------->(సింపులె మైల్ ట్రాంస్ఫర్ ప్రోటోకాల్ )

DHCP--------->(డైనమిక్ హొస్ట్ కంట్రొల్ ప్రోటోకాల్

క్లాసెస్ అఫ్ ఐపీ[మార్చు]

ఇంటర్ నెట్‌ వాడకాలు[మార్చు]

OSI model[మార్చు]

OSI Model v1.svg

ఇవి కూడా చూడండి[మార్చు]