న్యూమరిక్ డేటా

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

న్యూమరిక్ డేటా అంటే 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 అనే నంబర్లతోటి ఏర్పాటవుతుంది. న్యూమరిక్ డేటాని మరల పూర్ణసంఖ్యలు Integers అనే తరగతులుగా విభజించవచ్చు.

Integrers : Integers అంటే వీటిలో అన్ని పూర్ణ సంఖ్యలే ఉంటాయి. వీటినే Whole numbers అని కూడా అంటారు. ఉదాహరణ : 0, +16, -32, +24.

Real Numbers : రియల్ నంబర్లనే సహజ సంఖ్యలు అంటారు. అన్ని రకాల సంఖ్యలు ఈ కోవలోకి వస్తాయి. ఉదాహరణ : 0, +5, 1/4, -9. న్యూమరిక్ డేటాను కంప్యూటర్ గుర్తించినప్పుడు ఆ అంకె ఉన్న స్థానాన్ని బట్టి దాని విలువ ఉంటుంది. ఈ అంకెలతో కూడిన సంఖ్యలతో కూడికలు, తీసివేతలు మొదలగు కాలిక్యులేషన్స్ చేయవచ్చు.


మూలాలు[మార్చు]

తెలుగువారి సంపూర్ణ పెద్దబాలశిక్ష - గ్రంథకర్త : గాజుల సత్యనారాయణ