పిన్నమనేని

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

పిన్నమనేని తెలుగువారిలో కొందరి ఇంటిపేరు.

  1. పిన్నమనేని వెంకటేశ్వరరావు (వైద్యుడు), విజయవాడకు చెందిన ప్రముఖ వైద్యులు.
  2. పిన్నమనేని నరసింహారావు, ఇ.ఎన్.టి వైద్య పరిశోధకులు.