పోరు

వికీపీడియా నుండి
(పోరాటము నుండి దారిమార్పు చెందింది)
Jump to navigation Jump to search

పోరు [ pōru ] pōru. తెలుగు v. n. To fight, contend, struggle. కలహించు, యుద్ధము చేయు. పోరి సాధించె he mastered it with difficulty. "దర్పముమీర బోరు మదదంతులపోల్కి." N. ix. 191. n. A fight, combat, struggle, quarrel; teasing, troubling, insistence. ఇంటిలోని పోరు family jars or brawls. ఆ పిల్ల పోరు పెట్టుచున్నది the child is giving a lot of trouble. పిచ్చిక పోరు the uproar that sparrows make. పోరుట pōruṭa. n. Fighting. పోరుదిండి pōru-dinḍi. n. A quarrelsome person, an epithet applied to Nārada, నారదుడు. పోరుపెట్టు pōru-peṭṭu. v. n. To tease, to plague, తొందరపెట్టు. To cry aloud, as a child. పోరాడు or పోరితమాడు pōr-āḍu. v. n. To fight, grapple, contend, struggle. కలహించు, యుద్ధము చేయు. పోరాట or పోరాటము pōr-āta. n. A combat, a fight, a dispute, కలహము, యుద్ధము. పోరించు pōrinṭsu. v. n. To breed a quarrel, to incite to quarrel. జగడానకు ఉసికొల్పు. "నీపోటువాటుననిపుడిట్లుమమ్ము, పోరించితివిజంత్రబొమ్మనాయక్క." HD. ii. 1194. పోరితము pōritamu. (పోరు+ఇతము.) n. War, a battle, a fight. యుద్ధము, పోరాటము. A quarrel, కలహము. Misunderstanding, స్పర్ధ.

ఇవి కూడా చూడండి

[మార్చు]
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=పోరు&oldid=2502718" నుండి వెలికితీశారు