"వికీపీడియా:ఫైల్ ఎక్కింపు విజర్డు" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

Jump to navigation Jump to search
చి
సవరణ సారాంశం లేదు
చి
చి
|}
<div id="warningIllegalChars" class="uploadWarning" style="display:none;">
క్షమించాలి, కొన్ని ప్రత్యేక గుర్తులు మరియు వాటి కలగలుపులు ఫైల్ పేరులో సాంకేతిక కారణాల వలన వాడుటకు వీలులేదు. ప్రత్యేకంగా ఇది '''#&nbsp;<&nbsp;>&nbsp;[&nbsp;]&nbsp;|&nbsp;:&nbsp;{&nbsp;}&nbsp;/&nbsp;''' మరియు '''<nowiki>~~~</nowiki>''' వీటికి వర్తిస్తుంది. మీ ఫైల్ పేరుని వీటిని వదిలించుకోవటానికి మార్పు చేయబడ్డది. ఇప్పుడు సరిగానున్నదని నిర్ధారించుకోండి.
Sorry, a few special characters and character combinations cannot be used in the filename for technical reasons. This goes especially for '''#&nbsp;<&nbsp;>&nbsp;[&nbsp;]&nbsp;|&nbsp;:&nbsp;{&nbsp;}&nbsp;/&nbsp;''' and '''<nowiki>~~~</nowiki>'''. Your filename has been modified to avoid these. Please check if it is okay now.
</div>
<div id="warningBadFilename" class="uploadWarning" style="display:none;">
మీరు ఎంపిక చేసిన పేరు చాలా పొట్టిది లేక మరీ సాధారణంగా వున్నది. దయచేసి ఈ క్రిందివాటిని ఉపయోగించవద్దు:
The filename you chose seems to be very short, or overly generic. Please don't use:
*Titlesపేర్లలో that consistసాధారణ onlyవివరణ ofపదాలు veryమాత్రమే generic descriptive wordsవున్నవి (e.g. "Sunset.jpg", "Townhall.jpg")
*పేర్లలో వ్యక్తియొక్క పెట్టినపేరు లేక ఇంటిపేరు మాత్రమే వుంటే అలాంటి పేరు ఎంతో మందికి వుండేటప్పుడు (e.g. "John.jpg", "Miller.jpg")
*Titles that consist only of a person's first or last name, when that name is likely to be shared by many others (e.g. "John.jpg", "Miller.jpg")
* పేర్లలో సాధారణంగా కెమేరాలో తనంతటతానే ఇచ్చే పేరు లాగా వట్టి అంకెలు మాత్రమే వున్నప్పుడు ("DSC_001234", "IMGP0345"), లేక వెబ్ లో కనబడే యాదృచ్ఛిక పదబంధాలువున్నప్పుడు ("30996951316264l.jpg")
*Titles that consist of mere numbers, of the kind often produced by digital cameras ("DSC_001234", "IMGP0345"), or random strings like those sometimes found on the web ("30996951316264l.jpg")
</div>
<div id="warningImageOnCommons" class="uploadWarning" style="display:none;">
<div id="warningImageThumb" float="right">
<span class="fuwOutLink">[[File:Example.jpg|thumb|right|[[:File:Example.jpg|Existingఇప్పటికే fileవున్న పేరు]]</span>.<br/><small>Lastచివరిసారి uploadedఎక్కించిన byవారి పేరు <span id="existingImageUploader">Example userఉదాహరణ:వాడుకరి</span>.</small>]]
</div>
'''ఈ ఫైల్ పేరు ఇప్పటికే కామన్స్ లో వున్నది!'''
'''A file of this name already exists on Commons!'''
 
ఇదే పేరుతో మీరు ఫైల్ ఎక్కించితే, ఇప్పటికే వున్న ఫైల్ ని కనబడకుండా మరియు అందుకోలేకుండా చేస్తారు. ఇంతకు ముందు వాడిన ప్రతిచోట మీ కొత్త ఫైల్ ప్రదర్శించబడుతుంది.
If you upload your file with this name, you will be masking the existing file and make it inaccessible. Your new file will be displayed everywhere the existing file was previously used.
 
ఇది చాలా అరుదైన సందర్భాలలో తప్ప సాధారణంగా చేయకూడదు..
This should not be done, except in very rare exceptional cases.
 
ఖచ్చితంగా మీరు చేస్తున్న పనికి పూర్తి జ్ఞానంకలిగివుంటే తప్పు ఈ పేరుతో ఎక్కించవద్దు.ఇంకొక పేరు మీ కొత్త ఫైల్ కి ఎంపికచేయండి .
Please don't upload your file under this name, unless you seriously know what you are doing. Choose a different name for your new file instead.
 
ఇప్పటికే వున్న ఫైల్ ను వివాదాస్పదం కాని, అదే కృతి యొక్క మెరుగైన రూపంతో మార్చదలచినప్పుడు, మీరు కామన్స్ కి వెళ్లి అక్కడ ఎక్కించండి, ఇక్కడ తెలుగు వికీపీడియా యొక్క స్థానిక వికీలో వద్దు.</p>
If you want to replace the existing file with an uncontroversial, improved version of the same work, please go to Commons and upload it there, not here on the English Wikipedia's local wiki.</p>
</div>
<div id="warningImageExists" class="uploadWarning" style="display:none;">
'''ఈ పేరుగల ఫైల్ ఇప్పటికేవున్నది.'''
'''A file of this name already exists.'''
 
ఇదే పేరుతో మీరు ఫైల్ ఎక్కించితే, ఇప్పటికే వున్న ఫైల్ పై మీ ఫైల్ తిరగరాయబడుతుంది. ఇంతకు ముందు వాడిన ప్రతిచోట మీ కొత్త ఫైల్ ప్రదర్శించబడుతుంది.
If you upload your file with this name, you will be overwriting the existing file. Your new file will be displayed everywhere the existing file was previously used. Please don't do this, unless you have a good reason to:
మీరు చేస్తున్న పనికి సరియైన కారణంకలిగివుంటే తప్పు ఈ పేరుతో ఎక్కించవద్దు:
{|
|-
|style=""|<span id="placeholderNoOverwrite"></span>
|'''కాదు''', ఇప్పటికే వున్న ఫైల్ ని తిరగరాయదలచుకోలేదు. నేను నాకొత్త ఫైల్ కి వేరే పేరుని ఎంపిక చేస్తాను.
|'''No''', I don't want to overwrite the existing file. I will choose a different name for my new file instead.
|-
|style=""|<span id="placeholderOverwriteSame"></span>
|'''అవును''', ఇప్పటికే వున్న ఫైల్ ను తిరగరాయదలచుకున్నాను. నా ఫైల్ అదే కృతి యొక్క కొత్త మెరుగైన మరియు వివాదంలేని రూపం మాత్రమే . పాత సారాంశ పేజీలో మూలం మరియు నకలు హక్కుల సమాచారం కొత్త రూపమునకు సరిగా వుంటుంది మరియు మారదు.
|'''Yes''', I want to overwrite the existing file. My file is merely a new, improved and uncontentious version of the same work. The old description page, including the source and copyright information, will still be correct for the new version and can remain the same.
|-
|style=""|<span id="placeholderOverwriteDifferent"></span>
|'''అవును''',ఇప్పటికే వున్న ఫైల్ ను తిరగరాయదలచుకున్నాను. నేను ఈ విజర్డ్ తో కొత్తవివరము మరియు కొత్త మూలపు సమాచారాన్ని జత చేస్తాను. క్రిందటి రూపం నా స్వంతము లేక ఇంతకు ముందటి ఎక్కింపుదారు(లు) నా ఎక్కింపుకి అభ్యంతరము తెలపరని నిర్ధారించుకున్నాను.
|'''Yes''', I want to overwrite the existing file, and I will use this wizard to add a new description and new source information for it. The previous version was my own, or else I have made sure the previous uploader(s) don't object to this replacement.
|-
|}
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/935923" నుండి వెలికితీశారు

మార్గదర్శకపు మెనూ