వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/వికీపీడియా పేజస్ వాంటింగ్ ఫోటోస్ 2022/Resources

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

వికీపీడియా పేజస్ వాంటింగ్ ఫోటోస్ 2022

మొదటి పేజి న్యాయ నిర్ణేతలు పాల్గొనేవారు ఫలితాలు వనరులు నియమాలు

ఫోటోగ్రఫీ పోటీలు[మార్చు]

 1. c:Category:Wiki Loves Africa 2014
 2. c:Category:Wiki Loves Africa 2015 - "Cultural Fashion and Adornment"
 3. c:Category:Wiki Loves Africa 2016 - "Music and Dance"
 4. c:Category:Wiki Loves Africa 2017 - "People at Work"
 5. c:Category:Wiki Loves Africa 2019 - "Play!"
 6. c:Category:Wiki Loves Africa 2020 - "Africa on the Move"
 7. c:Category:Wiki Loves Africa 2021 - "Health and wellness"
 8. c:Category:Wiki Loves Monuments 2021
 9. c:Category:Wiki Loves Monuments 2020
 10. c:Category:Wiki Loves Monuments 2019
 11. c:Category:Wiki Loves Monuments 2018
 12. c:Category:Wiki Loves Monuments 2017
 13. c:Category:Wiki Loves Monuments 2016
 14. c:Category:Wiki Loves Monuments 2015
 15. c:Category:Wiki Loves Monuments 2014
 16. c:Category:Wiki Loves Monuments 2013
 17. c:Category:Wiki Loves Monuments 2012
 18. c:Category:Wiki Loves Monuments 2011
 19. c:Category:Wiki Loves Monuments 2010
 20. c:Category:Wiki Loves Earth 2013
 21. c:Category:Wiki Loves Earth 2014
 22. c:Category:Wiki Loves Earth 2015
 23. c:Category:Wiki Loves Earth 2016
 24. c:Category:Wiki Loves Earth 2017
 25. c:Category:Wiki Loves Earth 2018
 26. c:Category:Wiki Loves Earth 2019
 27. c:Category:Wiki Loves Earth 2020
 28. c:Category:Wiki Loves Earth 2021
 29. c:Category:Wiki Loves Heritage Belgium in 2021
 30. c:Category:Wiki Loves Heritage Belgium in 2020
 31. c:Category:Wiki Loves Heritage Belgium in 2019
 32. c:Category:Wiki Loves Heritage Belgium in 2018
 33. c:Category:Wiki Loves Public Space 2017 in Belgium
 34. c:Category:Wiki Loves Art Belgium in 2016
 35. HELP campaign
 36. European Science Photo Competition 2015
 37. Wiki Science Competition 2017
 38. Wiki Science Competition 2019

ఫోటో వాక్స్[మార్చు]

 1. c:Category:Photowalks
 2. c:Category:Wikiexpeditions