ఫిలిం సంవర్థన

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
డార్క్ రూంలో ఫోటో సంవర్థన

కెమెరా లో అమర్చబడిన ఫిలిం ను ఒక సూక్ష్మరంధ్రం గుండా కానీ, లేద కటకం గుండా కానీ కాంతిని తగినంత సమయం ప్రవేశింప జేసి డార్క్ రూం లో ఆ ఫిలిం ను కెమెరా బయటికి తీసి ఫిలిం పై నమోదు అయిన కాంతిని ఫోటోగ్రఫిక్ నెగిటివ్ గా మలచటానికి రసాయనాలతో సంవర్థన చేయటమే ఫిలిం సంవర్థన (ఆంగ్లం: Photographic process). నెగిటివ్ లను ఛాయాచిత్రాలుగా ముద్రించటమే ప్రింటింగ్.

డిజిటల్ ఫోటోగ్రఫీ రాక ముందు ఫోటోగ్రఫీ ఫిలిం పైనే ఉండేది. ఫిలిం రాక ముందు ఫోటోగ్రఫీలో ఫిలిం స్థానే గాజుపలకలు (గ్లాస్ ప్లేట్), తగరపు పలకలు (టిన్ టైప్), కంచు పలకలు ఉపయోగించబడేవి.