ఫీనిక్స్ (ప్రజాతి)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఖర్జూరం (ఫీనిక్స్ డాక్టిలిఫెరా)

ఫీనిక్స్ (Phoenix) అనేది పామే కుటుంబంలోని ప్రజాతి (Genus). దీనిలో ఖర్జూరం, ఈత, చిట్టి ఈత వంటి జాతుల మొక్కలు ఉన్నాయి.

ఫీనిక్స్ జాతులు[మార్చు]

 • Phoenix acaulis
 • Phoenix andamanensis
 • Phoenix caespitosa
 • Phoenix canariensis (Canary Island Date Palm)
 • ఫీనిక్స్ డాక్టీలిఫెరా (ఖర్జూరం)
 • ఫీనిక్స్ loureiroi లేదా ఫీనిక్స్ హ్యూమిలిస్ (చిట్టి ఈత)
 • Phoenix paludosa (Mangrove Date Palm)
 • Phoenix pusilla (Ceylon Date Palm)
 • Phoenix reclinata (Senegal Date Palm)
 • Phoenix roebelenii (Pygmy Date Palm)
 • Phoenix rupicola (Cliff Date Palm)
 • ఫీనిక్స్ సిల్వెస్ట్రిస్ (ఈత)
 • Phoenix theophrasti (Cretan Date Palm)