ఫైలు సిస్టముల చిట్టా

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఈ క్రింది విషయము కంప్యూటరు ఫైలు సిస్టముల గురించిన మరింత నిశితమైన వివరములకు లింకులు కలిగి ఉంటుంది. చాలా ఆపరేటింగు సిస్టములు, కేవలము ఒకే ఒక ఆపరేటింగు సిస్టమును మాత్రమే మద్దతు తెలుపుతాయి. వీటికి కనీసం వేరే పేరు కూడా ఉండదు. ఉదాహరణకు సీపీ/యం ఫైలు సిస్టము, ఆపిలు డాసు ఫైలు సిస్టములు. ఈ దిగువ చిట్టా అటువంటి ఆపరేటింగు సిస్టములను చేర్చలేదు.

చక్ర(డిస్కు) ఫైలు సిస్టము[మార్చు]

నెట్వర్కు ఫైలు సిస్టములు[మార్చు]

ప్రత్యేక కారణ ఫైలు సిస్టములు[మార్చు]

చూడండి[మార్చు]