బంజారాల చరిత్ర సంస్కృతి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

లింగాల లంబాడీ ప్రజలతో పాటు తెలంగాణాలోని సంస్కృతి సంప్రదాయాలు బంజారాలు, సుగాలీ లు, లంబాడాలు, ఇలా అనేక రకాలుగా పిలువ బడే వీరు రాజస్థాన్ కు చెందిన రాజ వంశీయులు. వెయ్యేండ్ల క్రితం మహమ్మదీయుల అరాచకాలకు బలై దేశంలో నలు దిక్కులకు పోయి సంచార జీవులుగా జీవనం సాగిస్తున్నారు.

బంజారా స్త్రీలు

లంబాడీల సంస్కృతి సంప్రదాయాలు తలపై ముసుగు (టుక్రీ లంబాడీ భాషలో), ముక్కు పుడకకు (నాకెమా భురియా), చెవిలో కమ్మలు(కానెమా కమ్మల్) ఘాగ్రో(ఫేటీయా) లంగ, రవిక (కాళీ) కాళ్ళకు పట్టీలతో పాటు బట్టతో కూడీనది (టాంగేమా కస్సే)& (టాంగేమా వాంక్డీ), (మాతెమా చోట్లా) తలవెంట్రుకలకు రెండు జడలకు క్రిందికి వేలాడే విధంగా అలంకరణ వుంటు౦ది. వీటీతో పాటు ఇంకా కొన్ని అలంకరించుకుంటారు. అయితే ఇప్పుడు చాలా మంది చిీర కట్టుకు మారిపోతున్నారు. ఇది చాలా ప్రాచీన సంస్కృతి సంప్రదాయము. ముందు కూడా ఈ సంస్కృతి మూడు పువ్వులు ఆరు కాయలుగా విలసిల్లాలి.