మురారి జల్లి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

మురారి జల్లి అంటే వాసన బియ్యం, ఇది ఒక ధాన్యపు వంగడం.

వివరాలు[మార్చు]

మురారి జల్లి అనగా వాసన బియ్యం, ఒక ధాన్యపు వంగడం. ఒకప్పుడు రాయలసీమలో మాత్రమే పండేది. ఎకరాకు ముప్పందుము అంటే పండ్రెండు మూటలు లోపే పండుతాయి.(76 kgs) అటువంటి బియ్యము ఒక పడి భరిగ పిషాణం బియ్యంలో ఓ చిట్టెడు (శటాకు)1:16 కలిపి తిరగబాత అన్నము చేసే వారు (బిరియానీ) ఇది ఓ రకమైన మోతుబరులు మాత్రమే పండించే పంట -ఓ హోదా సూచన .ఉగాదికి , సంక్రాంతికి ఇంటికో అరపడి ఉచితంగా పంపడం ఆనవాయితీ.