మూస:ఈ నాటి చిట్కా

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ నాటి చిట్కా...
Wiki-help.png
యాదృచ్చిక పేజీ చూశారా?

ఎడమవైపున ఉన్న "యాదృచ్చిక పేజీ" పైన నొక్కితే ఏదో ఒక పేజీ (Random Page) వస్తుంది. మీకు ప్రత్యేకమైన పని పెట్టుకోవడం ఇష్టం లేనప్పుడు తమాషాగా యాదృచ్చిక పేజీలు చూస్తూ ఉండండి. అక్షర దోషాలు, లింకులు సవరించవచ్చును. వీలుంటే విస్తరించ వచ్చును.

తెలుగు వికీలో ఇప్పుడున్న పరిస్థితిలో యాదృచ్చిక పేజీ అధికంగా ఏదయినా గ్రామం, లేదా సినిమా లేదా మొలకకు వెళుతుంది. తెలుగు వికీపై ఉన్న విమర్శలలో ఇది ఒకటి ("వ్యాసం" అనే అర్హత లేని పేజీలు ఎక్కువని)

నిన్నటి చిట్కా - రేపటి చిట్కా

తనంతట తాను ప్రతిరోజూ తాజాఅయ్యే చిట్కాను తెలుసుకోవడానికి మీ సభ్య పేజీలో
{{ఈ నాటి చిట్కా}}ను చేర్చండి.

ఈరోజు చిట్కా మీ పేజీలో శాశ్వతంగా కనబడాలంటే {{subst:ఈ నాటి చిట్కా}} అని ఈ రోజే వ్రాసి భద్రపరచండి.

మీరు కోరుకున్న చిట్కా శాశ్వతంగా కనబడాలంటే వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు చూసి మీకు కావలసిన చిట్కా పూర్తిపేరును {{subst:<చిట్కా పూర్తి పేరు>}} అని వ్రాసి భద్రపరచండి.