మూస:గుర్తింపు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Green copyright.svg ఈ ఫైలు యొక్క కాపీహక్కుదారుడు allows anyone to use it for any purpose, provided that the copyright holder is properly attributed. Redistribution, derivative work, commercial use, and all other use is permitted.
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

ఈ మూసను మూడు విధాలుగా ఉపయోగించవచ్చు:

  • with no copyright holder specified (పైన కనిపిస్తున్న విధంగా): {{గుర్తింపు}}
  • with a copyright holder specified who has a page on Wikipedia: {{గుర్తింపు|సభ్యుడు:ఫలానారావు}} లేదా {{గుర్తింపు|ఫలానా సంస్థ}}
  • or the same as previous but with specified link text: {{గుర్తింపు|సభ్యుడు:ఫలానారావు|ఫలానారావు పూర్తిపేరు}}

In addition, if a specific manner of attribution is required, or other qualification on use (must not limit to educational or non-profit, or prevent derivatives) you may specify this: {{గుర్తింపు|సభ్యుడు:ఫలానారావు|text=కోరిన గుర్తింపు పాఠ్యము: ఫలానారావు, available from (link).}}