మూస:గుర్తింపు/doc

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఈ మూసను మూడు విధాలుగా ఉపయోగించవచ్చు:

  • with no copyright holder specified (పైన కనిపిస్తున్న విధంగా): {{గుర్తింపు}}
  • with a copyright holder specified who has a page on Wikipedia: {{గుర్తింపు|సభ్యుడు:ఫలానారావు}} లేదా {{గుర్తింపు|ఫలానా సంస్థ}}
  • or the same as previous but with specified link text: {{గుర్తింపు|సభ్యుడు:ఫలానారావు|ఫలానారావు పూర్తిపేరు}}

In addition, if a specific manner of attribution is required, or other qualification on use (must not limit to educational or non-profit, or prevent derivatives) you may specify this: {{గుర్తింపు|సభ్యుడు:ఫలానారావు|text=కోరిన గుర్తింపు పాఠ్యము: ఫలానారావు, available from (link).}}