మూస:విరాంగం-సురేంద్ర నగర్ రైలు మార్గము

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
విరాంగం-సురేంద్ర నగర్ రైలు మార్గము
అహ్మదాబాద్–విరాంగం రైలు మార్గము వైపునకు
విరాంగం–మహేసన రైలు మార్గము వైపునకు
0 విరాంగం
ఎన్‌హెచ్-947
గాందీధాం–అహ్మదాబాద్‌ ప్రధాన రైలు మార్గము వైపునకు
10 వాణి రోడ్
15 ఖరేశ్వర్ రోడ్
19 సాబ్లీ రోడ్
25 భాస్కరపారా
32 లీలాపూర్ రోడ్
39 కేసరియా రోడ్
44 లఖ్తార్
50 బజరంగ్‌పురా
56 బాలా రోడ్
ధరాన్గధ్రా–సురేంద్ర నగర్ రైలు మార్గము వైపునకు
సురేంద్ర నగర్–భావ్‌నగర్ రైలు మార్గము వైపునకు
67 సురేంద్ర నగర్
ఎస్‌హెచ్-20
వాంకనేర్–సురేంద్ర నగర్ రైలు మార్గము వైపునకు

This is a route-map template for a railway in India.

For information on use of this template, refer to Wikipedia:Route diagram template, for pictograms used see Wikipedia:Route diagram template/Catalog of pictograms.