మూస:Infobox IPA

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

 
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

Usage[మార్చు]

This template can be used to add an infobox for a phonetic sound.

This infobox can be used to describe a phonetic sound, both by its name and its IPA symbol. Additional information can be added, like the X-SAMPA letters and a graphic image file.

In general, the descriptive name corresponds with the article name. The infobox is then placed on that article page.

Parameters[మార్చు]

Basic parameters[మార్చు]

Only a few parameters are required to produce a useful infobox. The above header can be set, and up to four IPA symbols can be shown:

For common IPA symbols, the IPA number defines the article name and the default soundfile name. Decimals are decimal character references, also known as "Entity", to define the symbol in HTML. The template tries to find all known information with these two numbers.

Voiced alveolar lateral fricative
ɮ
IPA అంకె149
సాంకేతికరణ
అంశం (decimal)ɮ
యూనికోడ్ (hex)U+026E
పలుకు

 
{{Infobox IPA
| ipa number = 149
| decimal1  = 622
}}

Some more basic parameters:

Voiced velar stop
ɡ
IPA అంకె110
సాంకేతికరణ
అంశం (decimal)ɡ
యూనికోడ్ (hex)U+0261
X-SAMPAg
కిర్షెన్‌బాంg
పలుకు

 
{{Infobox IPA
| above    = Voiced velar stop
| ipa number = 110
| decimal   = 609
| imagefile  = Voiced velar stop (vector).svg
| imagesize  = 150px
| x-sampa   = g
| kirshenbaum = g
| braille   = g
}}

Full parameter list[మార్చు]

{{infobox IPA
| above    =
| ipa symbol  =
| ipa symbol2 =
| ipa symbol3 =
| ipa symbol4 =

| imagefile  =
| imagecaption =
| imagesize  =

| ipa number  =
| ipa link   =
| decimal1   =
| decimal2   =
| decimal3   =
| decimal4   =
| note1 label =
| note1    =

| unicode   =
| x-sampa   =
| kirshenbaum =
| braille   = 
| braille2   = 
| braille3   = 
| braille4   = 
| note2 label =
| note2    =

| soundfile  =
}}
Decimal numbers

Up to four decimal values can be entered, to compose the symbol:

Voiceless palatal lateral fricative
ʎ̥˔
IPA అంకె157 402A 429
సాంకేతికరణ
అంశం (decimal)ʎ​̥​˔
యూనికోడ్ (hex)U+028E U+0325 U+02D4
పలుకు

 
| ipa symbol = ʎ̥˔
| ipa number = 157 402A 429
| decimal1  = 654
| decimal2  = 805
| decimal3  = 724
| decimal4  =

Multiple symbols[మార్చు]

Up to eight symbols can be shown in big font.

Downstep and upstep
ꜛ◌
ꜜ◌

 
| above = Downstep and upstep
| ipa symbol = ꜛ◌
| ipa symbol2 = ꜜ◌
| ipa symbol3 =
...
| ipa symbol8 =

Image[మార్చు]

Adding an image of the symbol:

Voiceless palatal lateral fricative
ʎ̥˔
పలుకు

 
{{infobox IPA
| ipa symbol = ʎ̥˔
| imagefile  = Lateral fricatives.svg
| imagecaption = image example
| imagesize  = 50px
}}

More input options[మార్చు]

వివృత తాలవ్య నిర్యోష్ఠ్య అచ్చు
a
Extra note 1This is my first note
సాంకేతికరణ
యూనికోడ్ (hex)U+9999
X-SAMPAX-S
కిర్షెన్‌బాంK
Extra note 2Another note by me here
పలుకు

 
| ipa symbol  = a
| note1 label = Extra note 1
| note1    = This is my first note

| unicode   = U+9999
| x-sampa   = X-S
| kirshenbaum = K
| note2 label = Extra note 2
| note2    = Another note by me here

Soundfile[మార్చు]

The template tries to determine the default soundfile name by using the sound name (as determined by the IPA number, or IPA symbol):

 • {{IPA symbol|m}} → bilabial nasal.ogg
 • If this fails, the file name can be entered.

When the file exists, the soundbutton is shown. Otherwise, no soundbutton is shown at all.

abc
Example non default soundfile
పలుకు

 
| ipa symbol = abc
| note2   = Example non default soundfile
| soundfile = Accordion registers.ogg

Note

See {{IPA audio filename}} for more information on the naming of the phonetic soundfiles.

Deprecated parameters[మార్చు]

The next parameters are deprecated. They can still be used, and may be present in articles.

Old parameters are treated as input for new ones, e.g. input ipa-image=... is read as input for imagefile=....

old parameter goes into new parameter:<br>
ipa-number  => ipa number
ipa-text   => ipa symbol
ipa-image   => imagefile
decimal    => decimal1
xsampa    => x-sampa
sound     => soundfile

Priorities in parameters[మార్చు]

The template tries to get as much information as possible from the input. Overwriting:

| above    = (overwrites ipa symbol name (IPA symbol) in header)
| ipa symbol  = (overwrites big symbol that was created by the decimal numbers)
| unicode   = (overwrites Unicode numbers that were determinated by the decimal numbers)
| soundfile  = (overwrites any default soundfile name that was derived by the IPA symbol name or number)

See also[మార్చు]

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=మూస:Infobox_IPA&oldid=1855412" నుండి వెలికితీశారు