మూస:Rand/doc

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఈ మూసను వాడి 0కు count-1కు మధ్యలో ఉన్న ఏదో ఒక సంఖ్యను యాదృచ్ఛికంగా సృష్టించవచ్చు.

వాడుక:
 • {{Rand|count|seed|prime}}
 • ఈ మూసకు కావలిసిన పారామీటర్లను ఇవ్వనప్పుడు, ఆ పారామీటర్లకు మూసలోనే ఉన్న విలువలను వాడుకుంటుంది. పారామీటర్ల విలువలన్నీ తప్పనిసరిగా పూర్ణాంకాలయ్యుండాలి.
 • count పారామీటరుకు మూసలో 100 అనే విలువను సూచించారు. (అంటే ఈ పారామీటరుకు ఏ విలువా ఇవ్వకపోతే 0 కీ, 99 కీ మధ్యన ఉన్న ఏదో ఒక సంఖ్యను ఎన్నుకుంటుంది) సున్నా కాని సంఖ్యను ఏదయినా ఇవ్వవచ్చు.
 • seed పారామీటరుకు మూసలో {{#time:z}} నుండి వచ్చే విలువను తీసుకున్నారు. దీనిని కూడా ఇంకేదయినా విలువతో మార్చవచ్చు (ఒకే పేజీలో భిన్నమైన సంఖ్యలను సృష్టించడానికి ఈ పారామీటరును ఉపయోగించవచ్చు).
 • prime పారామీటరుకు విలువను మూసలో 67గా నిర్ణయించారు, 17 కంటే పెద్దవైన ప్రధానాంఖాలేవయినా వాడుకోవచ్చు (దీనినికూడా ఒకే పేజీలో భిన్నమైన సంఖ్యలను సృష్టించడానికి ఈ పారామీటరును ఉపయోగించవచ్చు).
ఈ క్రింది ఉదాహరణలు 0కు 999కు మధ్యన ఉన్న సంఖ్యలను సృష్టిస్తాయి:
 • {{Rand|1000}} = 791
 • {{Rand|1000|197|67}} = 791 (దీని విలువ కూడా పైదానిలాగానే ఉంటుంది)
 • {{Rand|1000|197|61}} = 655 (ఇది దీని తరువాత వచ్చేవాటి విలువలన్నీ వేరువేరుగా ఉండాలి)
 • {{Rand|1000|6}} = 58
 • {{Rand|1000|5}} = 295
 • {{Rand|1000|4}} = 532
 • {{Rand|1000|3}} = 769
 • {{Rand|1000|2}} = 6
 • {{Rand|1000|1}} = 243
 • {{Rand|1000|0}} = 480
 • {{Rand|1000|1|17}} = 730 (ప్రాధానాంకం మారుస్తున్నప్పుడు)
 • {{Rand|1000|1|19}} = 648
 • {{Rand|1000|1|23}} = 764
 • {{Rand|1000|1|29}} = 998
 • {{Rand|1000|1|31}} = 588
 • {{Rand|1000|1|37}} = 630
 • {{Rand|1000|1|41}} = 458
 • {{Rand|1000|1|43}} = 184
 • {{Rand|1000|1|47}} = 380
 • {{Rand|1000|1|51}} = 728
 • {{Rand|1000|1|53}} = 894
 • {{Rand|1000|1|59}} = 848
 • {{Rand|1000|1|61}} = 398
 • {{Rand|1000|1|67}} = 480
 • {{Rand|1000|1|71}} = 468
 • {{Rand|1000|1|73}} = 314
 • {{Rand|1000|1|79}} = 748
గమనిక:
 • seedను ఒక క్రమ పద్దతిలో మారుస్తూ, మూసను పలుమార్లు ఒకేపేజీలో వాడినప్పుడు, ఈ మూస సృష్టించే సంఖ్యలు కూడా క్రమపద్దతిలో వస్తాయి;
 • primeను మారుస్తుంటే ఒక క్రమపద్దతిలో లేని సంఖ్యలను సృష్టించుకోగలుగుతాము.
 • ఒక పేజీలో పారామీటర్లను మార్చకుండా మూసను రెండుమూడు సార్లువాడితే ప్రతీసారీ ఒకే సంఖ్యను సృష్టిస్తుంది, తద్వారా ఒకే వ్యాసానికి రెండుమూడులింకులు కూడా సృష్టించుకోవచ్చు.
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=మూస:Rand/doc&oldid=2847981" నుండి వెలికితీశారు