మూస:Solstice-equinox

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
భూమిపై విషువత్తులు, ఆయనములు వచ్చు
UT తేదీ, సమయం[1]
సంఘటన విషువత్తు ఆయనము విషువత్తు ఆయనము
నెల మార్చి జూన్ సెప్టెంబరు డిసెంబరు
సంవత్సరం
రోజు సమయం రోజు సమయం రోజు సమయం రోజు సమయం
2010 20 17:32 21 11:28 23 03:09 21 23:38
2011 20 23:21 21 17:16 23 09:04 22 05:30
2012 20 05:14 20 23:09 22 14:49 21 11:12
2013 20 11:02 21 05:04 22 20:44 21 17:11
2014 20 16:57 21 10:51 23 02:29 21 23:03
2015 20 22:45 21 16:38 23 08:20 22 04:48
2016 20 04:30 20 22:34 22 14:21 21 10:44
2017 20 10:28 21 04:24 22 20:02 21 16:28
2018 20 16:15 21 10:07 23 01:54 21 22:23
2019 20 21:58 21 15:54 23 07:50 22 04:19
2020 20 03:50 20 21:44 22 13:31 21 10:02

References