విషువత్తు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Mergefrom.svg
విషవత్తు వ్యాసాన్ని, ఈ వ్యాసంలో విలీనం చెయ్యాలని ప్రతిపాదించడమైనది. (చర్చించండి)
భూమిపై విషువత్తులు, ఆయనములు వచ్చు
UT తేదీ, సమయం[1]
సంఘటన విషువత్తు ఆయనము విషువత్తు ఆయనము
నెల మార్చి జూన్ సెప్టెంబరు డిసెంబరు
సంవత్సరం
రోజు సమయం రోజు సమయం రోజు సమయం రోజు సమయం
2010 20 17:32 21 11:28 23 03:09 21 23:38
2011 20 23:21 21 17:16 23 09:04 22 05:30
2012 20 05:14 20 23:09 22 14:49 21 11:12
2013 20 11:02 21 05:04 22 20:44 21 17:11
2014 20 16:57 21 10:51 23 02:29 21 23:03
2015 20 22:45 21 16:38 23 08:20 22 04:48
2016 20 04:30 20 22:34 22 14:21 21 10:44
2017 20 10:28 21 04:24 22 20:02 21 16:28
2018 20 16:15 21 10:07 23 01:54 21 22:23
2019 20 21:58 21 15:54 23 07:50 22 04:19
2020 20 03:50 20 21:44 22 13:31 21 10:02

సంవత్సరానికి రెండు సార్లు వచ్చే విషువత్తు రోజున(మార్చి 20/21, సెప్టెంబరు 22/23) భూమధ్యరేఖాతలంలో సూర్యుని కేంద్రం ఉంటుంది. ఆ రోజున భూఅక్షం యొక్క వంపు సూర్యునికి దగ్గరగాగానీ, దూరంగాగానీ ఉండక సమానదూరంలో ఉంటుంది. విషువత్తు రోజున భూమిపైన రాత్రీ, పగళ్ళ నిడివి సమానంగా ఉంటుంది. ఇవి రెండు రకాలు వసంత విషువత్తు (మార్చిలో), శరత్ విషువత్తు (సెప్టెంబరులో).

ఆయనము[మార్చు]

విషువత్తుల మధ్య కాలాన్ని ఆయనము అంటారు. ఇవి ఉత్తరాయనము, దక్షిణాయనం అని విభజించబడి ఉన్నాయి.

చిత్రాలు[మార్చు]

ఇవి కూడా చూడండి[మార్చు]

విషవత్తు

  1. United States Naval Observatory (2010-06-10). "Earth's Seasons: విషువత్తుes, ఆయనముs, Perihelion, and Aphelion, 2000-2020".