మూస:Uw-delete4/sandbox

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

Stop icon ఇది మీకు చివరి హెచ్చరిక. మరొక్కసారి remove or blank page content, templates, or references from Wikipedia చేస్తే, మరో హెచ్చరిక లేకుండా, మిమ్మల్ని దిద్దుబాట్లు చెయ్యకుండా నిరోధించవచ్చు.


Template documentation


Usage:

{{subst:Uw-delete4/sandbox}}
{{subst:Uw-delete4/sandbox|article}}
references a specific article
{{subst:Uw-delete4/sandbox|article|additional text}}
adds text onto the end of the message instead of "Thanks" or "Thank you"
rather than {{uw-delete4/sandbox}}.
  • This template uses a parser function. To give greater detail to your message, you may add the article and some additional text to the end of the template.


Part of the uw-delete user warning series
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 4im
{{uw-delete1}} {{uw-delete2}} {{uw-delete3}} {{uw-delete4}} {{uw-delete4im}}