మూస:You've got mail

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Mail-message-new.svg
హలో. మీ ఈమెయిలు చూడండి; మీకో మెయిలు పంపాను!
మెయిలు పంపాక, అది మీ ఇన్‌బాక్సులో కనబడడానికి కొద్ది నిమిషాలు తీసుకుంటుంది. {{You've got mail}} మూసను తీసేసి మీరు ఎప్పుడైనా ఈ గమనింపును తీసెయ్యవచ్చు.
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]


Purpose[మార్చు]

Tired of sending a user an email and posting a message on their talk page to tell them you have sent them an email? If you are, then use this template to notify email recipients instead.

The template does not require substitution.

Usage[మార్చు]

Any of the following:

Code Result Note
{{You've got mail}}
or
{{ygm}}
Mail-message-new.svg
హలో. మీ ఈమెయిలు చూడండి; మీకో మెయిలు పంపాను!
మెయిలు పంపాక, అది మీ ఇన్‌బాక్సులో కనబడడానికి కొద్ది నిమిషాలు తీసుకుంటుంది. {{You've got mail}} మూసను తీసేసి మీరు ఎప్పుడైనా ఈ గమనింపును తీసెయ్యవచ్చు.
{{You've got mail|subject=Subject Line}}
or
{{ygm|subject=Subject Line}}
Mail-message-new.svg
హలో. మీ ఈమెయిలు చూడండి; మీకో మెయిలు పంపాను! మెయిలు విషయమేంటంటే - Subject Line.
మెయిలు పంపాక, అది మీ ఇన్‌బాక్సులో కనబడడానికి కొద్ది నిమిషాలు తీసుకుంటుంది. {{You've got mail}} మూసను తీసేసి మీరు ఎప్పుడైనా ఈ గమనింపును తీసెయ్యవచ్చు.
"Subject Line" will be replaced with the Subject of your e-mail.
{{You've got mail|sig=~~~~}}
or
{{ygm|sig=~~~~}}
Mail-message-new.svg
హలో. మీ ఈమెయిలు చూడండి; మీకో మెయిలు పంపాను!
మెయిలు పంపాక, అది మీ ఇన్‌బాక్సులో కనబడడానికి కొద్ది నిమిషాలు తీసుకుంటుంది. {{You've got mail}} మూసను తీసేసి మీరు ఎప్పుడైనా ఈ గమనింపును తీసెయ్యవచ్చు.— ~~~~
~~~~ will be replaced by your actual signature and timestamp.
{{You've got mail|dashlesssig=~~~~}}
or
{{ygm|dashlesssig=~~~~}}
Mail-message-new.svg
హలో. మీ ఈమెయిలు చూడండి; మీకో మెయిలు పంపాను!
మెయిలు పంపాక, అది మీ ఇన్‌బాక్సులో కనబడడానికి కొద్ది నిమిషాలు తీసుకుంటుంది. {{You've got mail}} మూసను తీసేసి మీరు ఎప్పుడైనా ఈ గమనింపును తీసెయ్యవచ్చు.~~~~
~~~~ will be replaced by your actual signature and timestamp (for those who already have dashes or other separators in their custom sigs).
{{You've got mail|ts=~~~~~}}
or
{{ygm|ts=~~~~~}}
Mail-message-new.svg
హలో. మీ ఈమెయిలు చూడండి; మీకో మెయిలు పంపాను!
Message added ~~~~~. మెయిలు పంపాక, అది మీ ఇన్‌బాక్సులో కనబడడానికి కొద్ది నిమిషాలు తీసుకుంటుంది. {{You've got mail}} మూసను తీసేసి మీరు ఎప్పుడైనా ఈ గమనింపును తీసెయ్యవచ్చు.
~~~~~ will be replaced by your actual timestamp.
{{You've got mail|tweet=yes}}
or
{{ygm|tweet=yes}}
హలో. మీ ట్విట్టరు చూడండి; మీకో ట్వీటు పంపాను!
{{You've got mail}} మూసను తీసేసి మీరు ఎప్పుడైనా ఈ గమనింపును తీసెయ్యవచ్చు.
The other signature options can be used as well.

Redirects[మార్చు]

{{ygm}}

See also[మార్చు]

 • {{Talkback}} – the original, large "you have new messages" notice to put on other users' talk pages
  • {{subst:Mytalk}} – invokes the talkback template and automatically fills in your username
  • {{Talkbacktiny}} – a somewhat smaller version of {{Talkback}}
 • {{Interwiki talkback}} – a "you have new messages" notice to put on other users' talk pages for interwiki purposes
 • {{Whisperback}} – a less obtrusive template than {{Talkback}}

, with more features and without the box

but to notify of an offsite e-mail

, but notifying others of a topic they may wish to participate in

, but for use on WikiProject talk pages

, similar to {{ANI-notice}}

 • {{Usertalkback}} and {{Userwhisperback}} – notices for the top of one's own user talk page, so as to inform your interlocutors of your user discussion preferences
 • {{FYI}} – icon box to give a visual hint to readers of talk page items
 • {{Notified}} – disclosure indicating that a notification has been posted on another page
 • {{Reply to}} – ping a user without posting on their talk page (uses the mentions notification)
 • {{Response}} – to direct the attention of another user to a discussion on a specific talk page
 • {{No talkback}} – opt-out of talkback messages from Twinkle