మూస చర్చ:లోహాలను వెల్డింగ్ చేయు పద్ధతులు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఈ క్రింది అంశాలు చేర్చవలసి యున్నది.

ఘనస్థితి వెల్డింగు(solid state welding)

[మార్చు]

కోల్డు వెల్డింగు(Cold welding) డిఫుసన్ వెల్డింగు(Difussion welding) ఎక్సుఫ్లొసింగు వెల్డింగు(explosive welding)

ఫోర్జు వెల్డింగు(forge welding)

[మార్చు]

ఫ్రిక్షను వెల్డింగు(friction welding) హాట్ ప్రెసరు వెల్డింగు(hot pressure welding) రోల్ వెల్డింగు(roll welding) ఆల్ట్రాసోనిక్ వెల్డింగు(Ultrasonic welding)

వికిరణశక్తి(Radiant Energy)వెల్డింగు పద్ధతి

[మార్చు]

ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ వెల్డింగు(Electron Beam welding) లేసరు బీమ్ వెల్డింగు(Laser Beam welding) (  కె. వి. రమణ. చర్చ 02:20, 2 మార్చి 2013 (UTC))[ప్రత్యుత్తరం]