మెల్లకన్ను

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Strabismus
వర్గీకరణ & బయటి వనరులు
Strabismus.jpg
Strabismus prevents bringing the gaze of both eyes to the same point in space
m:en:ICD-10 {{{m:en:ICD10}}}
m:en:ICD-9 {{{m:en:ICD9}}}
m:en:OMIM {{{m:en:OMIM}}}
DiseasesDB 29577
m:en:MedlinePlus 001004
MeSH {{{m:en:MeshID}}}

మెల్ల లేదా మెల్లకన్ను (Squint or Strabismus) ఒక విధమైన కంటి వ్యాధి.