మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్(Microsoft Azure) అనేది, సమాచారాన్ని భద్రపరిచె ప్రదేశం. ఇది  ఒక Cloud Computing సేవ సంస్థ .  దీన్ని మైక్రోసాఫ్ట్ అనే సంస్థ నిర్వహిస్తుంది. ఈ సంస్థ  SaaS(Software as a Service), PaaS( Platform as a Service) మరియు IaaS( Infrastructure as a Service ) అనే మూడు రకములయిన సేవలను అందిస్తుంది.

దీన్ని మొదటిశారిగ అక్టోబరు 27 2008 న ప్రారంభించబడింది. ఫిబ్రవరి 2010 తర్వాత విండౌస్ అజూర్ వాడుకులొకి వచ్చింది. 2014 తరువాత , మైక్రోసాఫ్ట్ తన పేరును విండోస్ అజూర్ నుండి మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్‌ గా మార్చింది.మరియు మైక్రోసాఫ్ట్ విండౌస్ కి, లైనుక్ష్ కి(Linux), IOS కి, మరియు ఆండ్రాయిడ్ కి మద్దతు ఇస్తుంది. మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్(Microsoft Azure) లొ 200 ( Compute, Networking, Data + Analytics, అజూర్ AI, Storage, Web + Mobile, Internet of Things, Developer Tools, Containers, Databases, Security + Identity)కు పైన సెవలను అందిస్తుంది. మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్(Microsoft Azure) కి పొటిగ GCP(Google Cloud ) , AWS(Amazon Cloud ) మూడు సంస్థలుతొ పాటు మరెన్నొ సంస్థలు ఊన్నయి.