మైదానం (నవల)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
మైదానం
మైదానం పుస్తక ముఖచిత్రం.
కృతికర్త: గుడిపాటి వెంకట చలం
దేశం: భారత దేశము
భాష: తెలుగు
విభాగం(కళా ప్రక్రియ): నవల
ప్రచురణ: అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్
విడుదల:


మైదానం ప్రముఖ రచయిత గుడిపాటి వెంకట చలం చే 1927 లో రచించబడిన నవల.

ఈ నవల మొత్తం ఒక స్త్రీ యొక్క వ్యక్తి గతజీవితం చుట్టూతిరుగుతూ ఉంటుంది మరి ముఖ్యంగా ఆస్త్రీ శారీరక సుఖం కోసం పడే తపన దానికి వైవాహిక జీవితంలో ఉన్న ఇబ్బందులు సమాజం ఇత్యాది వన్ని మనకు ఈ స్త్రీ ద్వారా మనకు వివరిస్తాడు చలం. ఈ నవల మొత్తం స్త్రీ కొణంలో వివరించబడుతుంది, అంతా తానే చెప్తున్నట్టుగా ఉంటుంది . నవల మొత్తంలో ప్రధాన పాత్రలు మూడు మొదటిది మూలము అయిన 'రాజేశ్వరి' ది రెండవది 'అమీర్' నవల మొత్తం వీరిద్దరే ప్రదాన కర్తలు కాగా మిగిలినది 'మీర్' అనే పాత్ర . ఈ నవలకి ముందు మాట గాని,ఉపొద్గాతం కాని నవలకి ఇతివ్రుత్తం కాని ఏమీ లేదు !