మౌనం (అయోమయ నివృత్తి)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

మౌనం అనగా వాక్కుని నియంత్రించడం; లేదా మాటలాడడం తగ్గించడం.