యోగిందర్ శిఖండ్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

యోగిందర్ శిఖండ్ ప్రముఖ సామాజిక శాస్త్రవేత్త. ఇతను భారతీయ సమాజంలోని ముస్లిమ్ల పైన అనేక వ్యాసాలు, పుస్తకాలు వ్రాశారు. ఇతను భారతీయ ముస్లింలలోని కులం కట్టుబాట్లని తీవ్రంగా విమర్శిస్తుంటారు. హిందూ మతం నుండి ఇస్లాం మతంలోకి మారిన వాళ్ళు హిందూ ఆచారాలని పూర్తిగా వదులుకోవడం లేదని ఇతని వాదన.