రోగ నిర్ధారణ పరీక్ష

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search


  • రోగ నిర్ధారణ పరీక్ష అనగ రోగికి ఫలాన వ్యాధి వచ్చింది అని కచ్చితమైన వైద్యపర ధృవీకరణ.
  • సాధారణంగా ఈ రకంగా ధృవీకరణ చేయడానికి శాస్త్రీయమైన వైద్య పరీక్షలు చేసి ఫలితాల ఆధారంగా నిర్ణయిస్తారు.
  • ఉదాహరణకు: రక్త పరీక్షలు, మూత్ర పరీక్షలు, మొదలగునవి.