లక్ష్మీకాంతం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
పింగలి లక్ష్మీకాంతం

లక్ష్మీకాంతం తెలుగువారిలో కొందరికి ఇవ్వబడిన పేరు.