లతాలక్ష్మి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

తెలుగు రంగస్థల పద్యకళాకారిణి. చింతామణి పాత్రధారిణిగా పేరుగాంచారు. సుబ్బిశెట్టి ఫేం వి.వి.స్వామి అర్ధాంగి.అద్భుతమైన కంఠస్వరంతో వేలాది ప్రదర్శనలిచ్చారు.నరసరావుపేటలో 2003 లో చనిపోయారు.

  • "రక్తమాంస పురీష మూత్రముల పాత్ర

మేలిమి పసిండి బొమ్మంచు మెరుపటంచు అబ్జులగువారు మోహాందులగుచు తలతురు అంతియే కాక సౌందర్యమనగ గలదే?" - ఈపద్యం చింతామణి స్టేజిడ్రామాలోది.లతాలక్ష్మి గారు అద్భుతంగా పాడారు. ఈమె పాటలు,పద్యాలు 1970-90 లలో విపరీతమైన ప్రజాదరణ పొందాయి.గ్రామాలలో కాఫీ హోటళ్ళలో ఈమె గ్రామఫోను రికార్డులు ,కేసెట్లు సంగీత ప్రియులను అలరించేవి.

వినండి[మార్చు]