లాజినేరియా

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

లాజినేరియా
Courge encore verte.jpg
The Calabash (L. siceraria) belongs to the Lagenaria genus.
Scientific classification
Kingdom:
Division:
Class:
Order:
Family:
Subfamily:
Tribe:
Subtribe:
Genus:
లాజినేరియా

Synonyms


లాజినేరియా (Lagenaria) పుష్పించే మొక్కలలో కుకుర్బిటేసి కుటుంబానికి చెందిన ప్రజాతి.

జాతులు[మార్చు]

Lagenaria abyssinica
Lagenaria breviflora
Lagenaria guineensis
Lagenaria rufa
Lagenaria siceraria
Lagenaria sphaerica
Lagenaria vulgaris - సొర కాయ